Paul Dumbravanu

Paul Dumbravanu
Avocat Imobiliare
Emanoil Porumbaru 86
Bucuresti

De cincisprezece ani exercit profesia de avocat, fiind licenţiat în ştiinţe juridice. În acelaşi timp am izbutit ca, după terminarea Facultăţii de Drept, să pun bazele unor afaceri proprii în domeniul imobiliar.

 

Educatie
Facultatea de Drept
Licentiat in Stiinte Juridice

Media absolvire licenta 9.95

Colegiul Naţional de Apărare
Securitate Şi Bună Guvernare

Competenţe profesionale:

Explicarea şi interpretarea fenomenelor specifice leadershipului utilizând cunoştinţele fundamentale;

Explicarea şi interpretarea conceptelor şi situaţiilor din management.

Studii de securitate

Politici şi strategii de securitate

Teoria relaţiilor internaţionale

Experienta in Imobiliare
Cabinet de Avocat Paul Dumbravanu
Avocat
RE/MAX
Proprietar Franciza

RE/MAX este o companie de servicii imobiliare în sistem de franciză din Statele Unite. Și-a început activitatea în anul 1973 și are peste 120.000 de agenți în 7000 de birouri din peste 100 de țări. 

Corporate Relocation
Manager

In ultimii 18 ani am organizat si gestionat realocări comerciale, industriale, rezidențiale ale unor companii multinaționale. 

 

Experienta
Camera Deputaților din România
Deputat

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții – Vicepreședinte 

Consiliul Judetean Prahova
Consilier Judetean

Membru al comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurători, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura. 

 

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti
Director General

Organizarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciilor de gospodărie comunala: servicii publice de alimentare cu energie termica, de alimentare cu apa, de canalizare, de colectare si epurarea apelor uzate, de salubrizare, de iluminat public la nivelul municipiului.

Scroll to Top