Imo Protect

Analiza Preliminara Documente Dezvoltator Imobiliar

Prima faza concreta de colaborare se refera la analiza inițiala a existentei documentelor esențiale pe care dezvoltaotrul trebuie sa le detina. Daca dezvoltatorul nu furnizeaza actele necesare urmeaza sa decideti daca se continua procedura.
Referitor la conditiile prealabile in vederea verificarii documentelor consider foarte importante urmatoarele documente pe care le solicit initial dezvoltatorilor:

Extras de carte funciara
Certificatul de urbanism in care se prevede regimul juridic, economic și tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găsește imobilul (amplasamentul), cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții. – copie
Memoriu tehnic de arhitectura (descriere a proiectului din punct de vedere arhitectural) sau planuri desenate, plan de situatie cu constructia propusa
Descrierea apartamentului
Autorizatia de construire ( daca este emisa )
Datele exacte ale societatii comerciale
Cadastrul si schitele aferente terenului pe care urmeaza sa fie edificata constructia.

Dupa aceasta etapa urmeaza sa evaluam riscul contractual asumat si daca se face pasul catre evaluarea detaliata.

Scroll to Top