Imo Protect

Etapa 1 : Analiza Riscurilor

Incepem procedura de analiza a proprietatii pe care doriti sa o cumparati.

Intocmesc lista privind documentele esentiale pe care le solicitam in vederea analizei riscurilor.

Analizez informatiile actuale din documentele de proprietate

Verific Cadastrul si schitele aferente terenului

Verific juridic Documentatia pentru obtinerea  Autorizatiei de Construire (DTAC)

Verific juridic  Proiectul tehnic de executie (PT+DE)

Verific juridic Memoriu tehnic de arhitectura

Verific juridic Certificatul de urbanism

Verific juridic Autorizatia de construire

Verific existenta Cartii Tehnice a cladirii

Cercetez si verific istoricul juridic al proprietatii.

Analizez evaluarea proprietatii, daca exista

Cercetez destinatia actuala a proprietatii si detaliile legate de indicatorii urbanistici.

Cercetez existenta unor litigii in legatura cu proprietatea

Cercetez existenta unor litigii in legatura cu proprietarii

Cercetez activitatea anterioara de vanzare a proprietatii(daca a existat)

Pregatesc “Analiza de Risc” fundamentata pe documentele aflate la dispozitie

Va expun concluziile privind Analiza de Risc.

Scroll to Top