Criterii de selectieCondiţii, criterii privind investiţiile – cine ar trebui să investească ?

Achiziţionarea unei proprietăţi este potrivită doar acelor investitori care au un venit net suficient şi/sau capacitatea de a obţine şi alte venituri. 

Pentru a putea participa la investitiile gestionate prin intermediul ImoIQ Capital, un investitor trebuie să întrunească următoarele condiţii:

Fie individual sau împreună cu consilierii săi financiari, investitorul trebuie să aibă cunoştinţe şi experienţă în finanţe şi afaceri, dar mai ales în domeniul imobiliar, astfel încât să fie capabil să evalueze beneficiile şi riscurile pe care le prezintă fiecare investiţie; 

Situaţia financiară a investitorului trebuie să fie una care să-i permită acestuia o stabilitate care să nu fie pusă în pericol de lipsa de lichidităţi atunci când investeşte în imobiliare.

Investitorul trebuie să fie capabil să susţină un risc economic al investiţiei sale în parteneriat cu noi şi de asemenea să poată depăşi riscul de a-şi pierde partea sa de investiţie. 

Fiecare participant la acest procesul investitional trebuie să demonstreze că întruneşte aceste condiţii, iar ImoIQ Capital va lua în considerare rapoartele prezentate, luând ulterior decizia dacă va accepta sau nu înscrierea investitorului respectiv. (Chestionarul şi Angajamentul de înscriere vor fi furnizate înainte de fiecare investiţie) 

Aceste criterii privind investiţiile reprezintă minimum de standarde pentru potenţialii investitori, iar realizarea acestor standarde de către un posibil investitor nu înseamnă implicit că o asemenea investiţie trebuie să fie efectuată în parteneriat.

Scroll to Top