Cum este administrata asocierea investitionala

Membrii unei asocieri investitionale au controlul asupra tuturor problemelor legate de proprietatea lor şi de asocierea în sine prin intermediul ImoIQ Capital. ImoIQ Capital are un rol administrativ clar definit si atribuit de către membrii asocierii prin adunarile statutare care conduc societatea.

Administrarea fiecărei proprietăţi este unică. Pe scurt, fiecare moto investitional SPV este format ca un SRL. Fiecare participant primeşte un procent din fiecare proprietate. Fiecare SPV este administrat în conformitate cu direcţiile specificate în contract de către ImoIQ Capital. ImoIQ Capital are o cotă de participare în fiecare SPV şi primeşte remuneratiile stabilite prin intelegerea initiala si hotararea asociatilor.

Cum părăsesc afacerea ?

Participarea într-o asociere investitionala nu înseamnă deţinerea de acţiuni, ci mai degrabă deţinerea unei proprietăţi. Deci modalitatea este de vinde personal cota parte pe care o detineti catre investitorii care au un drept de preemtiune sau ImoIQ Capital vă poate ajuta să vă vindeţi parte de proprietate unui investitor nou.

Scroll to Top