Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Imo Protect

Care sunt obligatiile dezvoltatorului unui apartament nou situat intr-un ansamblu rezidential ?

TEME DISCUTATE IN CADRUL CURSULUI 

1. Obligațiile pe care le asumă dezvoltatorul imobiliar.

2. Documentele și informațiile pe care trebuie sa le dețină cumpărătorul unui apartament nou cu privire la situația juridică și tehnică a proprietății la momentul semnării antecontractului de vânzare-cumpărare.

3. Stadiul de execuție în care se află apartamentul din cadrul ansamblului rezidențial, la momentul încheierii antecontractului. 

4. Autorizația de Construire 

5. Modificarea proiectului de execuție al apartamentului. 

6. Modificarea Autorizației de Construire 

7. Situația necesitații obținerii, unei noi autorizații de construire. 

8. Situația furnizorilor de utilități ( furnizorii de gaze naturale, de electricitate, de apă) 

9. Dreptul de folosință perpetuu cu titlu gratuit și/sau o servitute asupra Terenului și/sau asupra spațiilor comune ale ansamblului rezidential.

10. Accesul furnizorilor de utilități în apartamentul nou, în măsura în care un asemenea acces este necesar în vederea lucrărilor de întreținere, construire și reparație a elementelor mecanice și rețelelor instalațiilor comune de utilități.

11. Condițiile si termenele in care va fi branșat imobilul la rețelele de utilități, respectiv apă, canalizare, gaze și energie electrică.

12. Procedura aplicabila in cazul în care există defecte sau lucrări nefinalizate.   

Contacteaza-ma pentru oferta personalizata

Planificam împreuna toate etapele de asistenta pentru cumpărarea proprietății.

Curs Content

Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Scroll to Top