Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Imo Protect

Ce trebuie sa mentionati in antecontractul de vanzare despre modalitate in care se fac comunicarile si notificarile ?

TEME DISCUTATE IN CADRUL CURSULUI

1.  Clauzele din antecontractul de vânzare cumpărare prin care se menționează modalitatea în care se fac notificările intre parți.

2. Modalitatea prin care dezvoltatorul imobiliar de ansambluri rezidențiale înștiințează cumpărătorul despre intenția de încheiere a contractului final.

3.  Modalitatea prin care dezvoltatorul imobiliar de ansambluri rezidențiale înștiințează cumpărătorul despre momentul încheierii contractului de vânzare cumpărare.

4.  Modalitatea prin care dezvoltatorul imobiliar de ansambluri rezidențiale înștiințează cumpărătorul despre conținutul contractului de vânzare cumpărare.

Curs Content

Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Scroll to Top