Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Imo Protect

Ce trebuie sa mentionati in antecontractul de vanzare cumparare a unui apartament nou despre Sancțiunile Pecuniare ?

TEME DISCUTATE IN CADRUL CURSULUI 

1. Clauzele antecontractului de vânzare cumpărare privind daunele moratorii.

2. Condițiile in care se aplica daunele moratorii.

3. Situațiile in care se poate aplica clauza penală

4.  Penalitatea datorată de către dezvoltatorul imobiliar

Curs Content

Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Scroll to Top