Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Imo Protect

Ce trebuie sa aflati despre situatia juridica a Dezvoltatorului Imobiliar al Ansamblului Rezidential din Bucuresti?

TEME DISCUTATE IN CADRUL CURSULUI

 

1. Societatea comercială a dezvoltatorului imobiliar.

2. Terenul pe care este amplasată construcția ansamblului rezidențial.

3. Actele și documentele care atestă situația juridică a proprietății

4. Legătura dintre societatea comercială a dezvoltatorului imobiliar și persoana împuternicita de către dezvoltatorul imobiliar.

5. Hotărârea adunării generale a asociaților dezvoltatorului imobiliar cu privire la împuternicitul sa semneze antecontractul de vânzare cumpărare in legătura cu apartamentul din ansamblul rezidențial.

6. Procura mandatarului împuternicit de către societatea comercială dezvoltator imobiliar al ansamblului rezidențial din București. 

7. Capacitate deplină de exercițiu a dezvoltatorului imobiliar pentru a intra în raporturile juridice generate de antecontractul de vânzare-cumpărare.  

8. Impedimente legale sau de orice altă natură ce ar putea afecta drepturile și/sau obligațiile dezvoltatorului imobiliar.

Contacteaza-ma pentru oferta personalizata

Planificam împreuna toate etapele de asistenta pentru cumpărarea proprietății.

Curs Content

Situatia Juridica
Obiectul Contractului
Prețul și modalitatea de Plata
NOTIFICĂRI
DREPTURI, OBLIGAȚII, GARANȚII ȘI DECLARAȚII ALE PĂRȚILOR
ÎNCETAREA ANTECONTRACTULUI
PREDAREA IMOBILULUI
Scroll to Top